docuproducties Zero Waste beschrijving
ZERO WASTE is een theorie die benadrukt dat het onontkoombaar is om de productie van afval te reduceren en dat het mogelijk is om het punt ‘Zero Waste’ te bereiken. Zero Waste betekent dat er geen afval vuilstort of verbrandingsinstallatie wordt gebracht.

Dcoumentaire: ZERO WASTE
De strijd tegen het afval in Napels lijkt een onbegonnen zaak: al tientallen jaren wordt de stad in een wurggreep gehouden door de tentakels van de maffia, die de vuilnisafvoer beheerst. Maar wanneer er in 2011 een nieuwe burgemeester wordt gekozen, gloort er hoop. De partijloze Luigi de Magistris belooft de oplossing voor het afvalprobleem en tekent kort na zijn aanstelling het zogenaamde Zero Waste-convenant, een initiatief van milieuactivist Paul Connett. Maar de maffia slaat onmiddellijk terug. Overal in Napels wordt vuilnis op de straten gedumpt, vuilniswagens worden beschoten.

Filmmaker Raffaele Brunetti trekt zich dit probleem aan en besluit om na twintig jaar terug te keren naar zijn geboortestad Napels. Hier ontmoet hij de verschillende hoofdrolspelers in het afvaldrama van de stad: een demonstrant die zichzelf in brand steekt op een afvalstortingsplaats, een priester die, geheel tegen zijn functieomschrijving in, actie voert, Zero Waste-goeroe Paul Connett, die naar Napels komt om zijn stappenplan te presenteren, en burgemeester Luigi de Magistris zelf. Is het mogelijk het afvalprobleem van Napels op te lossen?

Naast de documentaire zal Bonanza Films i.s.m. de Boeddhistische Omroep een website lanceren ter inspiratie en motivatie voor de bezoekers om zich zelf voor afvalreductie in te zetten. Kijk vanaf 15 juli op www.zerowasteheroes.org.


ZERO WASTE is een film van Raffaele Brunetti en is een coproductie van B&B Films met Bonanza Films, Boeddhistische Omroep en ARTE