docuproducties Sozdar, zij die haar belofte nakomt regisseur
Annegriet Wietsma is na haar studie Pedagogische Wetenschappen aan de UvA werkzaam als filmmaakster en publiciste. Zij heeft films in uiteenlopende genres op haar naam staan en heeft diverse artikelen en boeken geschreven. Zij is gastdocente film voor het middelbaar en hoger onderwijs. Zij is tevens initiatiefneemster en coördinator van de Stichting Expressieve Muurkrant, die van 1991 tot 1998 een lichtkrant beheerde in het centrum van Amsterdam met actualiteiten, politiek, poëzie en voorlichtingscampagnes voor de non-profitsector.

Documentaires
‘De Tuinman en de Dood’ Samenstelling & regie.
18 min. Productie: St. Terrain Vague, Utrecht

‘De Dans van de Paradijsvogel’. Samenstelling & regie.
 Productie: St. Terrain Vague, Utrecht, 26 minuten.
* uitz. RTV Utrecht,. 26 dec 2005/1 jan. 2006.
* Vertoning Pasar Malam Besar Den Haag 2006, Indisch Filmfestival Amsterdam 2006.

‘De Keizerinnen’. Samenstelling & regie.
Andere Tijden (NPS/VPRO), 25 minuten,
* uitz. Andere Tijden Int.Vrouwendag 8 maart 2005.
* uitzending VPRO Geschiedenis themakanaal internet mei 2005
* vertoning Roze Filmdagen Amsterdam 2005

‘De Obano-opstand’. Samenstelling & regie
Andere Tijden (NPS/VPRO). 25 minuten, uitz. 4 febr. 2003.

‘De Zwarte Kiezersmarkt’. Samenstelling & regie
Zembla (VARA/NPS). 40 minuten, uitz. 16 januari 2003.

‘De Ajam-Affaire’. Samenstelling & regie
Andere Tijden (NPS/VPRO). 21 minuten, 30 april 2002. Herh. 4 mei en 30 juli 2002. De uitzending vormt aanleiding tot kamervragen in de Tweede Kamer.

‘Het Verborgen Kind’. Scenario, regie.
Job Producties in coproductie met de NCRV. 43 minuten.
* Uitzending NCRV Dokument 26 februari 2001

‘Heengaan & Thuiskomen’. Scenario, regie.
Productie: Film & Video Support. 31 minuten.
* Uitzending IKON/KRO 4 juli 1996; idem 5 dec. 1996; Vertoning IDFA Amsterdam dec. 1996

‘De Passanten’. Scenario, regie.
Productie: Jobfilm, 1994. Distributie: Argus Film. 50 minuten.
* Roulement filmtheater Desmet 1 - 14 december 1994
* Vertoning IDFA Amsterdam dec. 1994; Vertoning Ned. Filmdagen Utrecht sept. 1995
* Uitzending NCRV 21 juni 1996 en 2 juli 1997; uitzending AT-5 week 3/4 1997
* uitzending VPRO Geschiedenis themakanaal 23-30 april 2005

‘Eerst het eten, dan de huur’. Scenario, regie, montage
Productie: Jobfilm, 1987. Distribu¬tie: Nederlands Film Instituut; Nederlands Centrum voor Democra¬tische Burgerschapsvorming;
* Uitzending AT-5 week 25 en week 28/week 29, 1996

‘Semillas de una nueva sociedad’. Productie, regie, montage
Salvadoriaanse vluchtelingen in Nicaragua. Distributie: Cineclub; Missionair Centrum Heerlen.
* Vertoond o.a. op het Festi¬kon, 1984.

Korte documentaires

‘Kneppelfreed’. Scenario, regie
.Andere Tijden (NPS/VPRO). 10 minuten, nov. 2001

‘Voor de poorten van de hemel naar de hel’. Scenario, regie
Onderdeel van de Nationale Uitzending ‘4 mei Dodenherdenking 2001’. NOS, 17 min., 2001

‘Wibaut, Wandluis, Woningwet’. Scenario, regie.
Andere Tijden (NPS/VPRO). 11 minuten, dec. 2000

‘Blindgangers’. Scenario, regie, montage, 30 minuten
* uitzending AT-5: week 10, 1996

‘Crisis in het gezag’. Scenario, regie, montage, 30 minuten
* uitzending AT-5: week 18, 1996
* uitzending VPRO Geschiedenis themakanaal 23-30 april 2005