docuproducties Sozdar, zij die haar belofte nakomt beschrijving
Als twaalfjarig meisje weigerde ze uitgehuwelijkt te worden. Dertig jaar later strijdt Nuriye Kesbir nog steeds, maar nu als gezocht leider van een guerrillabeweging. Een film over een koppige Koerdische vrouw wier persoonlijke keuzes haar op een pad hebben gebracht waarvan geen weg terug meer is.

In Sozdar, zij die haar belofte nakomt wordt een openhartig beeld geschetst van de achtergronden en drijfveren van Nuriye Kesbir, Koerdische vrouw en een van de leiders van de Koerdische verzetsbeweging PKK.
Documentairemaker Annegriet Wietsma vroeg zich af hoe een vrouw ertoe komt, als jong meisje opgroeiend in een zeer traditionele, feodale samenleving, de voor haar uitgestippelde weg van uithuwelijking en moederschap de rug toe te keren, om te belanden in een gewapende strijd op leven en dood. Wat zijn haar drijfveren, wat bezielt iemand om zich geestelijk en lichamelijk zo in te zetten voor een politieke en ideologische strijd?
Kesbir zat drie jaar in Nederland gevangen in afwachting van uitlevering aan Turkije, werd vrijgelaten, dook onder, en vluchtte uiteindelijk terug naar de bergen van Noord-Irak, de thuisbasis van de PKK. In de film wordt Nuriye Kesbir op de voet gevolgd tijdens haar wonderbaarlijke tocht. De film begint als zij nog gevangen zit in Nederland, vlak voordat ze van de ene op de andere dag vrijkwam. Omdat de Nederlandse Minister van Justitie juridisch alles in het werk stelde om haar aan Turkije uitgeleverd te krijgen, mocht Kesbir het land niet verlaten. Maar haar asielaanvraag was tot in hoogste instantie afgewezen, dus blijven mocht ze ook niet. In deze situatie dook ze onder; stateloos, zonder verblijfspapieren of paspoort, zonder geld of onderkomen. Met enkele tassen aan bezittingen wisselde ze om de paar dagen van slaapplaats. Hierdoor kwam ze ook weer in contact met familieleden en het dagelijkse leven dat ze zich zelf zo lang had ontzegd. Na een moeizaam jaar verdween Nuriye Kesbir uit Nederland, om uiteindelijk weer op te duiken bij haar kameraden in de zwaarbevochten bergen van Noord Irak: volgens haar eigen zeggen de enige veilige plek op de wereld voor haar op dit moment. Annegriet Wietsma zocht haar op in de guerrillakampen om het verhaal van Nuriye Kesbir, zij die haar belofte nakomt, compleet te maken.

© 2007 Bonanza Films/IKON