docuproducties Een waardeloos sprookje beschrijving
In Amsterdam dat oogt als een dorp maar toch een wereldstad is, kan het leven onwerkelijk en desoriënterend zijn.
In deze chaotische, maar verleidelijke stad komt wekelijks de Schrijfclub tezamen: een groep mensen van divers allooi die schrijft over onderwerpen als hebzucht, eenzaamheid en zelfverrijking. Al schrijvend neemt de groep het door Balkenende opgepoetste ethisch reveil onder de loep.
Wat opvalt is dat het zogenaamde uitschot van Amsterdam, de hoeren, junks en wildplassers zich beter weet te gedragen dan de gevestigde orde, zoals overheid en bedrijfsleven, die het niet zo nauw nemen met de door henzelf gepropageerde normen en waarden. Zo illustreren excriminelen, slechtopgevoede kinderen en wegpiraten de schrijfsels van De Schrijfclub.